Toyota Lover ชุมชนฅนรักโตโยต้า

ข่าวสารเกี่ยวกับโตโยต้า => รวมข่าวเกี่ยวกับ โตโยต้า => ข้อความที่เริ่มโดย: toyotalover ที่ มีนาคม 30, 2014, 06:13:04 PM


ท่านใดมี Facebook ขอความกรุณากด Like ให้ด้วยนะครับผม
ลิ้งค์ผู้สนับสนุน


หัวข้อ: โตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่ 10
เริ่มหัวข้อโดย: toyotalover ที่ มีนาคม 30, 2014, 06:13:04 PM
โตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่ 10

(http://www.banmuang.co.th/wp-content/uploads/2014/03/500_005_resize.jpg)
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายเอกชัย รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นายตรีรัช ภูคชสารศิลป์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) นำคณะอาสาสมัครอันประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่มพนักงานโตโยต้า เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับโตโยต้า สมาชิกชมรมโตโยต้าจิตอาสา สมาชิกเครือข่าย Toyota CSR Facebook สมาชิกโตโยต้าคาร์คลับ และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม “โตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่ 10” ปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน 60,000 ต้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ

(http://www.banmuang.co.th/wp-content/uploads/2014/03/500_034_resize.jpg)

กิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลน เป็นหนึ่งกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการขยายเครือข่ายดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ Toyota Eco Network เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายทำความดีสำหรับผู้ที่สนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ได้มีโอกาสร่วมแสดงพลังและความคิดสร้างสรรค์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลน เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กรมพลาธิการทหารบก กองทัพบก และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนปากแม่น้ำผืนสุดท้ายของภาคกลาง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สัตว์ในระบบนิเวศชายเลน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ พนักงานโตโยต้าและครอบครัว ตัวแทนบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิตชิ้นส่วน ลูกค้า กลุ่มสมาชิก Toyota CSR Facebook และ e-toyota club ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสร่วมแสดงพลังในการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลนนี้ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ซึ่งภายหลังจากที่กิจกรรมในวันนี้เสร็จสิ้นลง จะส่งผลให้ต้นกล้าชายเลนจากความร่วมมือของ Toyota Eco Network มีจำนวนรวมกว่า 360,000 ต้น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 5,000 ตันต่อปี

(http://www.banmuang.co.th/wp-content/uploads/2014/03/500_010_resize1.jpg)

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการ กล่าวว่า ขอขอบคุณบรรดาจิตอาสาทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับโตโยต้า โดยกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ในปีนี้ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมครบ 1 ทศวรรษ ที่ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลนกันมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผืนป่าชายเลนที่ได้ร่วมกันปลูกตั้งแต่ปีที่ 1 เติบโตขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน ซึ่งทำให้เกิดเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลน รวมทั้งยังสามารถลดการกัดเซาะผืนดินจากน้ำทะเลได้อีกด้วย